Algemene Voorwaarden

De reserveringsaanvraag zal door de verhuurder in behandeling worden genomen en er zal contact worden opgenomen met de huurder. Tijdens dit contact zal de reservering definitief worden bevestigd.

De reservering is voor de huurder en verhuurder bindend. De reservering wordt door de verhuurder per e-mail bevestigd.

De verhuurperiode voor:

  • Week loopt van vrijdag tot vrijdag 
  • Weekend loopt van vrijdag tot maandag 
  • Midweek loopt van maandag tot vrijdag

De huurder kan de woning betrekken vanaf 15.00 uur 's middags.
De huurder dient op de vertrekdag de woning voor 10.00 's morgens weer te verlaten.

Verblijf van meer personen dan dat geschikt voor het type woning is niet toegestaan. Het aantal personen dient bij reservering aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden.

Na bevestiging van de reservering door de verhuurder dient 50% van de huursom binnen 10 dagen gestort te zijn op rekeningnummer:
ABN Amro bank 46.00.57.251
IBAN: NL89ABNA0460057251
BIC: ABNANL2A
t.n.v. C. de Jonge B.V. te Ellemeet. 

Het restant van de huursom moet uiterlijk 6 weken voor de reserveringsdatum (aankomstdatum) in bezit zijn van verhuurder. De borg van € 125,= dient vooraf te worden voldaan tegelijk met het restant van de huursom. 

In geval van latere reserveringen geldt een betalingstermijn van 10 dagen voor het volledige bedrag.

Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door de verhuurder per email op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd.

Bij vertrek wordt de woning door de huurder en verhuurder gecontroleerd op eventuele schade en compleetheid. Ook zal gekeken worden op het vakantiehuis in een nette staat (bezemschoon en opgeruimd) wordt afgeleverd door de huurder. Als alles tevredenstellend is, wordt de borg binnen 14 dagen terug gestort.

Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten, meestal dient deze te worden afgesloten binnen een periode van 7 dagen na de boeking. Bij annulering geldt dat de (aan) betaling niet terug wordt ontvangen.

Bij annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

  • Tot aan 2 maanden voor de reserveringsdatum 25% van de huursom 
  • Tot aan 1 maand van de reserveringsdatum 50 % van de huursom 
  • In de maand van de reserveringsdatum 100% van de huursom. 

De borgsom wordt bij annulering terug gestort.

Klachten/problemen

De huurder dient problemen te melden aan de verhuurder. Telefoonnummers zijn in het vakantiehuis aanwezig. De verhuurder zal trachten problemen ter plaatse en met spoed op te lossen. De huurder heeft de mogelijkheid tot 1 maand na reserveringsdatum schriftelijk een klacht in te dienen bij verhuurder.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en eventuele schade.

Vakantiewoningen De Schelp - Ellemeet - Renesse